mail
Hỗ trợ trực tuyến:
support@hoangvi.com.

Nhân viên kinh doanh:
info@hoangvi.com.
mail
(+84.8) 3.9955.779
(+84.8) 3.9955.583
mail
Hỗ trợ trực tuyến
MinhLuan_KD
QuynhHuong_KD
HoTro_KyThuat
< Kiểm_Tra_Tên_miền
mail
Thiết Kế Web: face
IT Văn Phòng: face

Healvetas - Thiết kế web chuyên nghiệp

About Us

Với mỗi sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, khách hàng đều nhận được những cam kết hỗ trợ lâu dài, tận tâm.

HỢP TÁC BỀN VỮNG  là phương thức kinh doanh của chúng tôi.

Menu dịch vụ

  • index
  • tintuc
  • chitiet

BIG VIETNAM

Địa chỉ: 298F Kim Mã, Hà Nội

Điện thoại: +84 43 843 17 50

Website:  http://bigvietnam.org


BIG Việt Nam (BioTrade Interest Group – Nhóm quan tâm Thương mại Sinh học Việt Nam) là một tổ chức được thành lập nhằm tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp và cộng đồng phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh bền vững dựa trên các nguyên tắc Thương mại sinh học.

 

 

 

 

 

 

Đối tác

Hoang Phuc
Thien Nam
Sam
KimKhi
vass
Bảo hiểm AAA
ssg
tie