mail
Hỗ trợ trực tuyến:
support@hoangvi.com.

Nhân viên kinh doanh:
info@hoangvi.com.
mail
(+84.8) 3.9955.779
(+84.8) 3.9955.583
mail
Hỗ trợ trực tuyến
MinhLuan_KD
QuynhHuong_KD
HoTro_KyThuat
< Kiểm_Tra_Tên_miền
mail
Thiết Kế Web: face
IT Văn Phòng: face

SOLUTIONS 4 STEEL - Thiết kế web chuyên nghiệp

About Us

Với mỗi sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, khách hàng đều nhận được những cam kết hỗ trợ lâu dài, tận tâm.

HỢP TÁC BỀN VỮNG  là phương thức kinh doanh của chúng tôi.

SOLUTIONS 4 STEEL

  • massgroup
  • thumb
  • massgroup2
  • massgroup3
  • massgroup4
  • massgroup5

Địa chỉ: Level 29, 2 Chifley Square Chifley Tower, Sydney NSW 2000

Điện thoại: 02 9238 8001

Website: www.solutions4steel.com.au


Solutions 4 Steel is a dynamic structural steel fabricator importing Australia Standard fabricated steel for a wide variety of projects that include mining, mechanical, hospitals, jails, factories, shopping centres (plus many more) at arguably the best prices in the Australian market.

 

 

 

 

 

Đối tác

Hoang Phuc
Thien Nam
Sam
KimKhi
vass
Bảo hiểm AAA
ssg
tie