Cách "chữa cháy" khi xóa nhầm khóa registry

Yaru-2Registry là nơi chứa các giá trị và các thiết lập mặc định của Windows. Người dùng có thể thay đổi hệ thống theo ý mình muốn như mở thêm các tính năng ẩn hay thay đổi các thiết lập bằng cách can thiệp vào registry. Tuy vậy chỉnh sửa registry là một việc làm khá nguy hiểm nhất là với những “tay mơ” bởi đây là một thành phần đóng vai trò rất quan trọng của Windows.

Xem tiếp...

Trang 5 / 7